Rejäl prisökning på bostäder i Skaraborg

Bostadspriserna fortsätter att öka i Västra Götaland.
Priset för bostäder har under det senaste
året stigit med hela 18 procent.
Även villapriserna har ökat med och steg samma
period i genomsnitt med 12 procent.

Prisökningarna skiljer sig mellan kommunerna.
I Skaraborg har priserna på villorna ökat
med 32 procent i Skara sedan juli 2014.
Liknande siffror i Skövde är 22 procent
Falköping 16 procent samt Lidköping och Mariestad 7 procent.

Medelpriset för en villa i Skövde och Lidköping är över
2,3 miljoner kronor medan den i Skara är 1,5 miljoner kronor.

Text: Catarina