Räddningstjänster slås samman


Räddningstjänsterna i Falköping och Tidaholm

samt Skara-Götene har ett nära samarbete.

Kommunerna har sedan 2010 utbyte av personal samt
en gemensam räddningschef i beredskap.

Från årsskiftet har de också
en gemensam samordningscentral.

Om man följer förslagen från de olika
kommunerna kan det bli en gemensam räddningstjänst.

Samtidigt vill man tydligt ingå i en kommunal organisation.
Man vill inte lägga verksamheten
i ett eget kommunalförbund.

Text: Oskar
Källa: Skb, 9 december, 2015