Appen Matglad innehåller många tips och recept.

Projekt avslutas men arbete med kost och hälsa fortsätter

Lyckad satsning på hälsoombud i LSS-verksamheten

Skövde kommun har utbildat 45 hälsoombud
inom LSS-verksamheten som arbetar med hälsofrågor.
Annelie Stenman har varit projektledare.

Syftet har varit att inspirera till hälsosammare
vanor för personer med funktionsnedsättning.

Välbefinnandet är viktigt i brukarnas vanor och val.
Hälsombudens uppgift är att sprida kunskap
och inspirera till hälsosamma val.

Förhoppningen är att det ska leda till mindre färdigmat
och att det lagas mat hos brukarna.

Till sin hjälp har hälsombuden 40 läsplattor och en särskild app
som heter Matglad som ska göra matlagningen enklare.

Projektet avslutas nu.
Hälsoombuden kommer att finnas kvar och arbetet
går vidare i det ordinarie arbetet.

Två gånger per år har Må bra-träffar arrangerats
och de kommer att fortsätta.

Text: Urban
Källa: SLA, 23 oktober, 2015