Premiär för Vinterspringet i Undenäs

I lördags genomfördes det fjärde Vinterspringet
i regi av Undenäs byalag och SOK Unden. 

Att tävlingen kom till Undenäs kan de tävlande
tacka byalagets starke man Åke Backlund för.

Undenäsgården användes som
start och mål för tävlingen.

De 27 tävlande hade möjlighet att välja på sträckor
mellan 2,5 och 10 km samt gångklass 2,5 eller 5 km.

Flertalet valde någon av gångklasserna
då underlaget var halt.

Nästa tävling i Undenäs och byalagets regi
är Undenästerrängen den 16 maj.

Text: Urban
Källa: SLA, 8 februari, 2015