Posten kan bli kvar i centrum

Postnord vill inte gå händelserna i förväg.
Det kan finnas en öppning
för fortsatt posthantering i centrum.

Det stämmer att vi tittar på ytterligare en servicepunkt
när det gäller pakethanteringen i Skara säger Ove Eriksson.
Han är teamchef på Postnord
Posten inte förlänger avtalet med Ica Munken kom som en
överraskning för såväl Skarabor som kommunens politiker.

Men det kan finnas en öppning med fortsatt service i centrum.
Tanken med den är att då ska finnas två ställen
i Skara som har pakethantering.

Postnord flyttar pakethanteringen av två skäl.
Den ena anledningen är att Coop har bra öppettider.
Den andra är att det finns goda parkeringsmöjligheter.

Text: Catarina
Källa: SKLT, 5november, 2015