Planering för nytt stall

Stallet i Mölltorp är i dåligt skick
och uppfyller inte kraven.

Kultur- och fritid och ridsällskapet arbetar
med ett underlag för beslut om ett nytt stall.

De behöver mer tid för det och därför
har vi skickat tillbaka ärendet.

Vi vill ha ett bra underlag för det är
en viktig verksamhet som bedrivs där.
Det säger nämndens ordförande Stig Carlsson.

Stall och mark är kommunens ansvar
och föreningen ansvarar för underhållet.

Text: Oskar
Källa: SLA, 6 juni, 2015