Pekar på felaktigheter i vindkraftsplan

Götene kommun tar nu fram tillägg till sin
översiktsplan för vindkraft.

Översiktsplanen har Vasa vind en del synpunkter på.
Främst på den planerade vindkraftsparken
i Västra Kinneskogen.
Hela området ligger i Mariestads kommun.

Vindkraftsbolaget Vasa vind menar att Götene kommun
framför oriktiga uppgifter i vindkraftsplanen.
De anser att information är vinklad och inte objektiv.

Vasa vind har också synpunkter på kommunens
regler för buller som är strängare än det brukar vara.

Transportstyrelsens luftfartsavdelning i Norrköping
har påtalat att det varit fel om regler om höjd på byggnader.

Alla byggnadsobjekt och vindkraftverk
som är högre än 20 meter ska anmälas.

Text: Urban
Källa: NLT, 12 augusti, 2015