Parkeringsavgift blir till mer lax

I Granviks hamn får besökarna
numera betala en parkeringsavgift.
Mycket av pengarna används för att öka laxen i Vättern.
Granviks hamn är populär bland fritidsfiskare.
För att kunna hålla en bra standard i området
har man valt att ta ut en parkeringsavgift.

Hälften av de pengarna de har fått in har
nu skänkts till stiftelsen Mer lax i Vättern.

Hälften av Pengarna som skänkts kommer
att gå till inköp och utsättning av laxyngel.

Resten av pengarna går till underhåll av området
så det är fint och rent när folk kommer och fiskar.

Området är populärt och var välbesökt hela sommaren.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 15 oktober, 2015