Nya ledningar för vatten och avlopp i Götene

En ny överföringsledning för vatten och avlopp utmed
Kinnekulles västra sida ligger högt på politikernas lista.

Frågan diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde.
Alla var överens om att ledningen ska bli av.

Däremot var man inte beredda att ta ställning till
hur ledningen ska bekostas.

Beräkningar visar att överföringsledningen
kommer att kosta 58 miljoner kronor.
Utöver det tillkommer ytterligare 25 miljoner kronor
för utbyggnader inom verksamhetsområdena.

Synpunkter från olika delar av kommunen kommer
att vägas in i beslutsfattandet.

Arbetet med hur ledningen
ska betalas kommer att fortsätta.

Text: Urban
Källa: NLT, 9 februari, 2015