Ny chefsläkare på Skaraborgs sjukhus


Christer Printz tillträder som ny chefsläkare

på Skaraborgs sjukhus den 1 januari.

Han ser flera utmaningar i sitt nya jobb
i en svår ekonomisk situation.

En utmaning är att stärka patientsäkerhetsarbetet.
Hantera vårdplatser och bemanningen
är två andra utmaningar.

Vi måste tänka mer på våra medarbetare
så att de orkar fortsätta att vara engagerade.
Det säger Christer Printz i ett pressmeddelande.

Text: Oskar
Källa: Skb, 17,december, 2015