Nu börjar sommartidtabellerna gälla

Den 14 juni byter Västtrafik tidtabeller i hela regionen.
De har också gjort ett par ändringar där det behövs.

Antalet hållplatser i stadstrafiken i Skara
har ökat efter önskemål från resenärer.
Dessutom utökas öppettiderna
för den anropsstyrda trafiken i Skara.

I Skövdes stadstrafik dras linje 8 in.
Detta på grund av för lågt resande.
Linje 21 får ytterligare turer på söndagar
och en ny hållplats vid Billingsskolan, Fältspaten.

I Lidköping får linje 132 extra turer för resenärer
som vill besöka Läcköoperan under sommaren.

I tågtrafiken ändras sommarperioden till sju veckor

Text: Rickard W