Kvinnor i Skaraborg blir sjuka oftare

Kvinnor i Skaraborg är mer sjuka
än för fyra år sedan.

Antalet dagar med sjukpenning har ökat
från åtta till tjugo per år sedan 2010.

Bland sju kommuner i Skaraborg har
antalet dagar med sjukpenning dubblats.
Detta är jämfört med antalet dagar 2010.

 

 

 

 

Text: Mikael
Källa: FT, 26 maj, 2015