Jätteprojektet är igång

Skövdebostäders största och dyraste
bostadsprojekt har påbörjats i Aspö.

Träd och sly har tagits bort och nu pågår markarbeten.

I april startar grundläggningsarbetet.
Det säger Sebastian Karlström som
jobbar på Skövdebostäder.

Sedan ett par veckor tillbaka kan man tydligt
se arbetet som pågår vid Aspö.

Flera höghus kommer att byggas norr om infartsvägen
och intill det gamla sjukhemmet vid Aspö.

Text: Toni Alajärvi
Källa: SLA, 24 februari, 2015