Hoppas förening vill sköta hundgård

Frågan om en hundrastgård i Grästorps tätort
är fortfarande inte avskriven.

Det har i många år talats om behovet av
en hundrastgård i Grästorp.
Kommunen söker samarbetspartner
inom föreningslivet för att driva gården.

Kommunen beslutade för en tid sedan att ta reda på
hur stort intresset var hos Grästorps medborgarpanel.
Paneldeltagarna var måttligt intresserade
och de flesta sa nej till en hundrastgård.

Enligt kommunens beräkningar kommer en
inhägnad hundrastgård att kosta 100 tusen kronor.
Utöver det tillkommer kostnad för drift och underhåll.

Text: Urban
Källa: NLT, 26 augusti, 2015