Hjärtsjuk fick vänta på ambulans

Inspektionen för vård och omsorg
har utrett ett klagomål.

Törebodabon larmade ambulans i januari i år
på grund av bröstsmärtor.
Ambulansen kom 1 timma senare
och han undersöktes med EKG.

Han fick rådet att ta Ipren och Alvedon
och söka vård igen om det inte blev bättre.

Dagen efter kontaktade han vårdcentral igen.
Han upplever att han blev felaktigt bemött.
Han sökte då akutvård där det visade sig
att han hade hjärtmuskelinflammation.

Vårdcentralschefen beklagar att patienten
drabbades av obehag och oro.
Chefen menar att det var missförstånd.

Ivo avslutar ärendet utan kritik.
Varför ambulansen dröjde går inte att säga.

Text: My K-N
Källa: MT, 28 juni, 2015