Götene klagar på inställda bussturer

Inom Götene kommun har tjänstemännen tröttnat
på att skolbussar måste ställas in.

Skolturerna har ställts in på grund av
otillräcklig halkbekämpning.

Trafiksamordnaren och trafikplaneraren i Götene
tycker att resenärernas säkerhet är viktigast.
Särskilt när det är halt på vägarna.

Man tycker att det är oacceptabelt att skolturer
ställs in i flera dagar på grund av dåligt väglag.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 9 februari, 2015