Förslag på ny förvaltning i Karlsborg

Det finns förslag på att bilda en ny samhällsförvaltning.
Därmed delas kommunledningsförvaltningen
i två förvaltningar.

Den nya samhällsförvaltningen föreslås
bestå av de tekniska enheterna. (se faktaruta)

I samband med det skulle även
en samhällsbyggnadschef tillsättas.

Ansvaret har hittills legat på kommunchefen
och det är likadant som grannkommunerna har.
Det säger Peter Lindroth
som är kommunalråd i Karlsborg.

Den nya förvaltningen kommer då ha 45 anställda.

Text: Urban
Källa: SLA, 12 oktober, 2015