Fint stipendium till byalaget i Undenäs

Götiska Förbundets loge i Karlsborg delade ut ett
kulturstipendium till byalaget i Undenäs.

Stipendiet delades ut på söndagen i Undenäs kyrka.
Stipendiet var på 10 000 kronor och ett diplom.
Logens motivering lästes av Per-Olof Nygren.

Prisutdelare var ordföranden i logen Anders Haglund.
Åke Backlund som är byalagets ordförande
tog emot priset.

Undenäs byalag bildades 2008
och arbetar för att bibehålla och utveckla bygden.

Samverkan har förbättrat servicenivån.
Turism med rid- och vandringsleder och verksamhet
för ungdomar och asylsökande ingår i verksamheten.

I september tar byalaget över missionskyrkan.
Den kommer att bli ett allaktivtetshus.

Text: Urban
Källa: SLA, 17 maj, 2015