Få Essungabor läser vidare på högskola

Essunga ligger lågt när det gäller unga
som påbörjar högskolestudier.

Det visar en sammanställning som är gjord.
Under 2014 påbörjade nästan 44 procent
av Sveriges 24-åringar högskolestudier.

I Essunga var andelen 31 procent.
Snittet i Västra Götaland är 44 procent.
Skillnaden mellan män och kvinnor är stor.

Mer än hälften av 24-åriga kvinnor
har påbörjat högskolestudier.
Men bara en tredjedel av männen har gjort det.

Bland kvinnorna i Essunga är andelen 25 procent
jämfört med 35 procent bland männen.
Redan vid 19 års ålder är det fler
kvinnor än män som väljer högskolestudier.
Skillnaden blir sedan bara större.

Text: Catarina
Källa: NLT, 11 oktober, 2015