Essunga är utan chef för AME till oktober

AME som är förkortning för Arbetsmarknadsenheten
är utan chef i Essunga kommun.

Detta sedan förra chefen Håkan Olsson slutat.
Han fick motsvarande jobb i Vara kommun i maj.

Marie Thunö blir ny chef och börjar i oktober.
Hon arbetar nu på ett privat äldreboende i Kristianstad.
Fram till att Marie börjar är AME i Essunga utan chef.

AME i Essunga sysselsätter närmare 50 personer
och har en årsbudget på sju miljoner kronor.

Då är inte verksamheten med
ensamkommande flyktingbarn medtagen.
Den flyttades till socialförvaltningen i samband med
att Håkan Olsson slutade.

Text: Urban
Källa: NLT, 5 augusti, 2015