De skapar trygghet för unga på stan

Vuxna nattvandrar i Hova

De är klädda i röda jackor och vandrar frivilligt på
kvällar och nätter utan ersättning bland stadens ungdomar.

Dom rör oss ute på stan söker kontakt
och samtalar med ungdomar.

Dom har en dämpande effekt på både våld och droger.

Under Riddarveckan kommer nattvandrarna
finnas till stöd för traktens ungdomar.

Nattvandrarna är en ideell organisation vilken dom
är politiskt och religiöst oberoende.

Nattvandrarna representerar ingen myndighet
och dom har ingen anmälningsplikt.

Dom skapar ett förtroende hos ungdomarna
genom professionella samtal.

I Gullspångs kommun finns drygt 20 nattvandrare.

Text: My K-N
Källa: MT, 30 juni, 2015