Bygdegård blir rymdcenter

Lundsbrunns samhällsförening har fått ett bidrag
på 148 000 kronor från allmänna arvsfonden.

Pengarna kommer att användas till att
bygga om bygdegården till ett framtida
centrum för rymdforskning.

En arkitektfirma ska hjälpa till med
att ta fram en skiss på projektet.

Projektet ska genomföras under våren och ungefär
100 barn och ungdomar kommer att delta i arbetet.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 20 februari, 2015