Anställda på Moelven kan bli av med arbetet

Limträfabriken Moelven i Töreboda
varslar sex medarbetare.

Förhandlingar med facket inleds inom kort.

Johan Åhlén som är VD på Moelven säger att
företaget är i slutet av ett tre år långt arbete.

Enligt företaget så kommer de spara
fyra miljoner kronor på uppsägningarna.
Syftet är att öka lönsamheten.

Text: Urban
Källa: P4 Skaraborg, 2 februari, 2015