95 tusen i regionen får frågor om hälsa

Denna vecka får 95 tusen personer i Västra Götaland
folkhälsoformuläret Hälsa på lika villkor.

I frågeformuläret finns frågor om
fysisk, psykisk hälsa, tandhälsa, vårdutnyttjande,
och arbetsmiljö med mera.

Med frågorna vill regionen ha svar på hur hälsan
ser ut i Västra Götaland och hur den är fördelad.

Finns det skillnader beroende på var man bor
och mellan olika grupper tillexempel.

Att ha kunskap om olika gruppers livsvillkor är
viktigt i folkhälsoarbetet.
Eftersom våra livsvillkor har avgörande
betydelse för hälsan.

Text: Oskar
Källa: Skaraborgsbygden, 23 februari, 2015