374 dömda för sjöfylleri

Nästan 400 personer har dömts för sjöfylleri
sedan lagen ändrades år 2010.

Då sänktes den tillåtna gränsen för mängden alkohol
som man får ha i blodet från 1,0 till 0,2 promille.

Strängaste straffet har en kapten på ett lastfartyg fått.
Han hade 1,9 promille alkohol i blodet då hans fartyg
i höstas seglade farligt nära andra fartyg.

Cirka 2 000 nykterhetskontroller görs årligen av
Kustbevakningen sedan den nya sjölagen började gälla.

Text: Mikael
Källa: Skb, 22 juni, 2015