Vill bygga utomhusgym i Jonslund

Eva Kjällgren har lagt ett medborgarförslag
om att bygga ett utomhusgym i Jonslund i Essunga.

På fullmäktigemötet den 24 november lästes förslaget upp
och går nu vidare till beredning i kommunstyrelsen.

Utomhusgymmet blir det första i kommunen.
Det skulle bidra till att stärka
och förbättra invånarnas hälsa.

Eva Kjällgren föreslår att det ska byggas på ett
grönområde vid en busshållplats i Jonslund.

Där blir det lätt tillgängligt för alla som normalt
inte tränar på grund av tidsbrist eller ekonomiska skäll.

Även de äldre kan stärka rygg och benmuskler
för att underlätta vardagen.

Text: Edward
Källa: NLT, 27 november, 2014