Västtrafiks SMS-reklam retar upp resenärer

Västtrafik skickar ut oönskad reklam
till kunder som använt sig av SMS-biljetter.

I avtalet för köp av SMS-biljetter så nämns ingenting
om reklamutskick för den som använt tjänsten.

Västtrafik har nu blivit anmält till Konsumentverket.
Reklamutskicken kan strida mot
marknadsföringslagen för obeställd reklam.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg, 3 juli, 2014