Västtrafik ger alla kommuner SMS-biljett

Den 5 januari förenklades resandet med Västtrafik.
Varje kommun i Västsverige har nu en egen SMS-biljett.

Tidigare har SMS-biljett funnits i de större kommunerna.
SMS-biljetten är populär och fler kommuner
har frågat efter tjänsten.
Därför har Västtrafik nu tagit fram lösningar
för alla kommuner.

Information om SMS-koder för biljetter finns
vid varje hållplats.
Det finns även information på bussarna.

De koder som finns idag kommer fortsätta gälla.

Text: Rickard W