Västra Götaland blir fristadsregion

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen
har beslutat att regionen ska bli en fristad.

Fristaden gäller för hotade författare,
journalister och konstnärer.

Sedan tidigare finns bara två liknande
regioner i Europa Skåne och Toscana.

Alex Bergström kulturnämndens ordförande säger.
– Runt om i världen ser vi att yttrandefriheten tar stryk.

Kommunerna i Västra Götalandsregionen går samman.
Dom ska ge författare och konstnärer
från hela världen bostad och uppehälle.

Text: Oskar
Källa: Skaraborgsbygden, 18 juni, 2014