Vårdchef i Skara får belöning för sitt arbete

Kristina Nilsson Lindström som är chef inom
demensvården i Skara har fått ett stipendie.

Hon har fått stipendiet på
100 000 kronor för sitt arbete.

Den ideella föreningen Gott ledarskap
har i år infört ett nytt stipendie.
Stipendiet är avsett till personer med personalansvar
och daglig kontakt med personer i demensboenden.

Den första stipendiaten är enhetschef
Kristina Nilsson Lindström i Skara kommun.

Kristina är bra på att se den enskildes behov
och hon är en nytänkare.
Det säger Kjell Gustavsson som är
äldreomsorgschef i Skara kommun.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 22 maj, 2014