Väktare blir av med jobbet

En väktare från Karlsborg blir av med sitt
jobb efter att ha dömts för ett brott.
Det har länsstyrelsen beslutat.

Väktaren får därmed sluta sitt arbete på vaktbolaget.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att med anledning av
det brott som väktaren dömts för.

Då bedömer de att väktaren inte uppfyller kraven
på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet.

Beslutet gäller med omedelbar verkan.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Text: Oskar
Källa: SLA, 14-01-09