Totalrenovering av Kungsgatan

Första delen av arbete med gång- och cykelbanan på
Kungsgatan i centrala Skövde börjar bli färdigt.

När första etappen är klar kommer cykelbanan
att gå utmed norra sidan.

Det blir en totalrenovering.
Det säger platschefen John Ek på NCC.

Det är ungefär 8 000 fordon per dygn som
passerar Kungsgatan som varit avstängd för ombyggnation.

Sedan två månader pågår arbetet med att
färdigställa en gång och cykelväg utmed gatan.
Längs södra sidan blir det ett antal parkeringsplatser.

När första etappen är klar kommer arbetet fortsätta
till våren på Kungsgatan mot Pentaporten.

Text: Toni Alajärvi
Bild: Toni Alajärvi
Källa: SLA, 18 november, 2014