Toppbetyg för äldreomsorgen i Götene

I årets brukarundersökning visar sig att
Götene kommun är bäst inom särskilt boende.

22 frågor skickades till de boende
och deras företrädare i särskilda boende.
Götenes snittbetyg i 19 av de 22 frågor
var bättre än både Sverige och Västra Götaland.

När det gäller personalens bemötande
var alla 100 procent nöjda.
Utöver bemötandet fick 8 av frågorna
mer än 90 procent nöjdhet.

Trots mycket höga betyg finns det
några förbättringsområden.
Bland annat så är det många som
besväras av ensamhet.

Inom hemtjänsten är betygen inte lika höga.
Men när det gäller samarbetet mellan närstående
och hemtjänsten är alla 100 procent nöjda.

Text: Edward
Källa: Götene kommun, 2013-12-27