Stora förseningar i tågtrafiken efter urspårning

En tågurspårning i Stockholmsområdet ger
stora störningar i tågtrafiken under tisdagen.

Orsaken till störningen är ett godståg som
spårat ur vid Huddinge.
Enligt Trafikverket kan det ta en vecka
att reparera spåren.

På tisdagsmorgonen trafikerades bara två av
de fyra spåren i södergående riktning från Stockholm.

SJ:s tåg mellan Stockholm och Göteborg leds om via Västerås.
Detta innebär en försening på ungefär en timme.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 2014-01-07