Solceller på en sopbil

Solceller ska driva sopbilar

Sopbilarna i Skövde kan i framtiden drivas
med hjälp av solljus uppger Skaraborgs Allehanda.

Högskolan i Skövde och Avfallshantering östra Skaraborg
har inlett ett arbete med ett brittiskt företag.

I England har en minivan drivits med hjälp
av en solcellspanel på taket.

Förhoppningen i Skövde är att solcellerna
ska installeras på sopbilar.

Solcellerna ska dra till sig ljus från
alla håll någon gång under året.

Text: Oskar
Bild: Edward
Källa: Skaraborgsbygden, 8 maj, 2014