Förbindelsegången i riktning västerut, mot stationshuset.

Skövde resecentrum ska renoveras

Förbindelsegången som går över spåren från resecentrum
till Kurortsvägen är i dåligt skick och ska renoveras.

Skövde resecentrum består i dag av
ett stationshus i tre plan plus källare.

Från plan 3 i vänthallen utgår en
förbindelsegång i form av en glastub.

Förbindelsegången förbinder stationshuset
med perrong 2 och spår 2 och 3.

Förbindelsegången förbinder även ett område
för bilparkering öster om spårområdet.

Det som ska ändras är att förbindelsegången kommer
att få nytt material som förenklar underhållet.

Ett bättre klimatsystem kommer att installeras
som håller temperaturen jämn hela året.
Samt att hissarna kommer att bli större.

Arbetet startar i slutet av juli.

Text: Edward
Bild: Edward
Källa: NLT, 4 juli, 2014