Erika och Louis är Skövde Kommuns nya demokratiutvecklare under 2014.

Skövde kommun anställer unga demokratiutvecklare

Erika Holm Arlestrand och Louis Danha
arbetar under sex månader med politiskt inflytande.

De är projektanställda av kommunen för att ge unga
information om hur de kan påverka sin omgivning.

Erika och Louis kommer att synas i olika sammanhang
bland annat ute på skolor och på sociala medier.

De kommer även utbildas och handledas i alla de frågor
som de kommer stöta på under perioden.

Projektet slutar i oktober.

Text: Rickard W
Bild: Edward