Skövde kommun anmäls för diskriminering

En kvinna från Uddevalla anser att hon har bättre meriter
än den man som fick chefsjobbet på kulturförvaltningen.

Skövde kommun har anmälts till
diskrimineringsombudsmannen.
Detta för att de inte följt sin jämställdhetspolicy.

Anmälan gäller när en ny chef skulle
anställas vid kulturförvaltningen.
En kvinna i Uddevalla anser att hon har bättre
meriter än den man som fick jobbet.

Hon påpekar att de flesta chefer
på förvaltningen redan är män.

Kvinnan som gjort anmälan är forskare och är anställd
på Västra Götalandsregionens kulturavdelning.

Text: Molly
Källa: http://sverigesradio.se