Skaraborgs sjukhus redo för ebolasmitta

Den numera världskända virussjukdomen
ebola är mycket smittsam.

Om en smittad patient uppsöker någon av
Skaraborgs sjukhus för vård är personalen välutbildad.

Infektionsklinikens personal har fått en omfattande
utbildning hur ebola smittar och hur man skyddar sig.

Thomas Wahlberg är verksamhetschef vid kliniken
och säger att man gör allt för att skydda sin personal.
Bland annat ska personalen bära dubbla handskar
ansiktsmask och ett visir för att skydda sig.
Dessutom ska man ha på sig en specialrock.

Thomas säger också att man fått bra instruktioner
från Socialstyrelsen om ebola.
Det gör att man känner sig bra rustad
om ett misstänkt fall inkommer.

När ett misstänkt fall inkommer ska patienten
transporteras till ett rum på infektionskliniken.
Totalt finns det 18 isoleringsrum på sjukhuset
varav 12 kan nås direkt från parkeringen.

Proverna som tas på misstänkta ebolapatienter
skickas till ett särskilt laboratorium i Stockholm.
Bär patienten på ebola förs hen till Linköping.

Text: Rickard W