Sämre dricksvatten i mindre kommuner

Över en miljon svenskar bor i kommuner som i
framtiden kan få problem med dricksvattnet.

Mindre kommuner på landsbygden med minskande
befolkning har oftast sämre dricksvatten.

Gamla vattenledningar och dåligt med pengar
gör att kommunerna inte har råd.
Det visar en rapport från byggkonsulten WSP.

Kommuner med minskande befolkning har också
problem med översvämningar i källare och stopp i ledningar.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden, 2014-01-29