Patient fick fel läkemedel

En patient inom hemvården i Karlsborg
fick vid ett tillfälle fel läkemedel.

En undersköterska upptäckte då felmedicineringen
och patienten kom snabbt till sjukhus.
På sjukhuset gjordes en undersökning.

Enligt anmälan innebar undersökningen
att en allvarlig vårdskada förhindrades.

Patienten kunde lämna sjukhuset dagen därpå.

En anmälan enligt Lex Maria har gjorts till
Inspektion för vård och omsorg över det inträffade.

Text: Richard A
Källa: Mariestads-Tidningen, 24 juni, 2014