Pågatåg även i Västsverige?

Det blev en jämn omröstning i Regionfullmäktige
efter att ett förslag om kollektivtrafik diskuterades.

Själva förslaget bestod i att regionen bör överföra
Skånetrafikens Pågatågs-koncept till regionen.

I Skåne har tågförbindelserna
mellan större orter kompletterats med pendeltåg.
Pendeltågen stannar även i de mindre byarna
och på så sätt knyts orterna ihop.

Text: Rickard W
Källa: Skaraborgsbygden, 26 november, 2014