Otryggt att duscha i skolan

Elever på Centralskolan känner sig otrygga
i duschen och uteblir därför från idrottslektioner.

Ungdomarna känner sig otrygga för de finns mobiler
som kan ta kort och filma när man klär av sig.

De är också rädda för de ska lägga ut bilderna på nätet.

Omklädningsrummen ska byggas om nån gång under 2015.
Det ska underlätta för ungdomarna att kunna klä om.

Med de nya duschutrymmena kan eleverna duscha avskilt.
Centralskolan har haft mötet med skolhälsan
vårdnadshavare och rektor.

Text: MyK-N
Källa: Mariestads-Tidningen, 1 december, 2014