Öppet hus för Essungas nya förskola

Lördag den 1 februari mellan klockan 10.00 och 13.00
är det Öppet hus för Essungas nya förskola Dalagården.

Dalagården i Främmestad kommer ersätta
den tidigare byggnaden som kommer att säljas.
I den nya byggnaden finns det plats för 40 till 50 barn.

Förskolechefen Berit Cerdier säger att
det blir extra bra med det nya köket.
Det är mycket funktionellt och genomtänkt.

Text: Edward
Bild: essunga.se
Källa: Essunga kommun, 2013-01-14