Olycksfall kan vara arbetsmiljöbrott

Kvinnan som jobbade på företaget Dahréntråd
i Jonslund fick kaustiksoda i ögonen.
Den olyckan kan komma att klassas som miljöbrott.

Kvinnan som sommarjobbade i trådfabriken skulle
avisolera aluminiumtråd genom att doppa den i kaustiksoda.
Eftersom det inte lyckades helt på första försöket
doppade hon tråden igen.

Det blev en kemisk reaktion så att
soda kastades upp i hennes ansikte.

Hon fördes därefter i ambulans
till Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Kvinnan hade vid olyckstillfället varken
skyddsglasögon eller något skyddslock nedfällt.
Det är oklart om hon fått information om saken
enligt polisanmälan om misstänkt arbetsmiljöbrott.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 20 augusti, 2014