Neurologbrist på Skaraborgs sjukhus

Det är just nu ont om neurologläkare på
Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Totalt är det nu åtta läkare som arbetar vid
neurologen på Skaraborgs sjukhus Skövde.
En av läkarna är senior och en annan är
en så kallad stafettläkare.

– Just nu är vi inne i en tillfällig svacka.
Vi har en som är föräldraledig
och sedan har vi två som utbildar sig.
Dessutom har vi en som är deltidssjukskriven,
så det är det som är svackan, säger Annette.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 8 september, 2014