Material från klassrum till ridklubben i Grästorp

I sommar ska tennishallen åter bli tennishall.

Under tiden Centralskolan byggts om
har tennishallen tjänat som skolbyggnad.
Tennishallen byggdes om till åtta klassrum,
en rasthall och ett lärarrum .

Till sommaren beräknas ombyggnaden
av Centralskolan vara klar.

Då ska tennishallen vara tennishall igen.
Material kommer att tas ned och
forslas bort av ridklubben i Grästorp.

Ridanläggningen ska byggas om och då ska
materialet från skolutrymmena användas.

Det var kommunen som kom med idén och
ridklubben tackade ja direkt.

Text: Urban
Källa: NLT, 17 december, 2014