Många vill läsa dataspelsutveckling

Antalet sökande till Högskolan i Skövde är rekordstort.
Ökningen till utbildningsprogrammen är elva procent

Skövde ligger bra till i jämförelse med andra högskolor.
Totalt i landet ökade antalet
sökande med drygt två procent.

Högskolan i Skövde har totalt över 3 000
förstahandssökande till utbildningsprogram.

Programmen för dataspelsutveckling
är det program flest söker.

Där går 5,5 förstahandsökande per plats
både för design- och grafik 3D-utbildningarna.

Barnmorskeprogrammet är det
också många som söker.
Där går 4,1 förstahandssökande per plats.

Antalet förstahandssökande ökar
samtidigt som våra utbildningsplatser minskar.

För att Sverige ska kunna fortsätta
vara med i utvecklingen behövs fler utbildningsplatser.

Text: Oskar
Källa: P4 Skaraborg, 23 april, 2014