Många hot mot veterinärer i Sverige

Många veterinärer som arbetar med djurskydd
hos olika myndigheter hotas av djurägarna.

Detta på grund av att de tvingas
anmäla dåligt behandlade djur.

Det är Sveriges veterinärförbund
som har gjort undersökningen.

Undersökningen gäller distriktsveterinärer,
länsveterinärer och besiktningsveterinärer.

Fyra av tio svarade på enkäten och ungefär
hälften av dem säger att de utsätts för hot.
Fler än var tionde har också utsatts för våld.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden, 2014-01-31