Kritik mot behandlingshem

Enligt lag ska den som bedriver socialtjänst se till
att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Ledningssystemet ska användas för att utveckla
och säkra verksamhetens kvalitet.

Inspektionen för vård och omsorg
har varit och besökt Källtorp AB.
Då visade det sig att ledningssystemet
inte var inarbetat i verksamheten.

Verksamheten är beroende av föreståndare,
målgrupper och lokaler.

Text: Toni Alajärvi
Källa: mariestadstidningen, 11 november, 2014